Category Uncategorized

Mở rộng OEmbed cho WordPress

OEmbed là gì? Lợi ích của OEmbed Khi bạn Paste cái link youtube vào ô soạn thảo WordPress bổng nhiên nó chuyển ngay thành cái video mà không cần phải biết cách lấy chèn mã nhúng các kiểu. Đó là…

Viết Plugin Quản Lý Học Viên

Vừa qua MeCode được thuê viết plugin quản lý học viên cho trung tâm đào tạo, MeCode đăng lên để bạn có thể tham khảo plugin cũng như thấy được những sản phẩm đã tạo bởi chúng tôi. Trung tâm…

Multi Paypal Account For Woocommerce

You use PayPal payment gateway in Woocommerce but you want to pay for multiple Paypal accounts and repeat accounts sequentially. Recently, MeCode has developed a solution plugin using multiple Paypal accounts for Woocommerce. This plugin offers the following unique and…