Multi Paypal Account For Woocommerce

You use PayPal payment gateway in Woocommerce but you want to pay for multiple Paypal accounts and repeat accounts sequentially.

Recently, MeCode has developed a solution plugin using multiple Paypal accounts for Woocommerce. This plugin offers the following unique and simple functionality:

  • Change paypal email per order

You just need to enter paypal emails, each email on each line (Setting -> Multi Paypal)

Remember to enable Paypal payment gateway first to use it. The Plugin will automatically do the rest for you.

If you are in need of this plugin order the plugin at Multi Paypal Account For Woocommerce


Phiên bản tiếng việt:

Bạn sử dụng cổng thanh toán PayPal trong Woocommerce nhưng bạn muốn thanh toán cho nhiều tài khoản Paypal và lặp lại các tài khoản theo tuần tự.

Vừa qua MeCode đã phát triển Plugin giải pháp sử dụng nhiều tài khoản Paypal cho Woocommerce. Plugin này cung cấp tính năng duy nhất và đơn giản như sau:

  • Đổi email paypal thanh toán cho mỗi lần đặt hàng

Bạn chỉ cần điền các email paypal, mỗi email trên mỗi dòng (mục Setting -> Multi Paypal)

Bạn nhớ là phải bật cổng thanh toán Paypal lên trước để sử dụng nhé. Còn Plugin sẽ tự động làm những việc còn lại cho bạn.

Nếu bạn đang cần plugin này hãy đặt mua plugin tại Multi Paypal Account For Woocommerce

Liên Hê MeCode

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Gọi ngay