Đặng Ngọc Bình

Đặng Ngọc Bình

Một lập trình viên ôm full stack, một freelancer, một người thích chia sẻ về kỹ thuật lập trình từ MeCode

Mở rộng OEmbed cho WordPress

OEmbed là gì? Lợi ích của OEmbed Khi bạn Paste cái link youtube vào ô soạn thảo WordPress bổng nhiên nó chuyển ngay thành cái video mà không cần phải biết cách lấy chèn mã nhúng các kiểu. Đó là…