Plugin Tạo Bài Học Lồng Nhiều Cấp – Tutor LMS Nested Lesson

500.000đ

  • Tạo nhiều Section cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 trong Topic
  • Đặt bài học trong các section.
  • Bạn sẽ không còn bị giới hạn 2 cấp gồm Topic và Lesson trong Tutor LMS
  • Thoải mái thêm các cấp con trong Tutor LMS
Danh mục: Từ khóa:
Chat Zalo
Gọi ngay