Việt Order SMS – Gởi SMS Đơn hàng trên WordPress – Woocommerce

0đ

  • Tăng uy tín website, tăng uy tín thương hiệu
  • Tăng tỉ lệ thanh toán đơn hàng
  • Khách an tâm, cập nhật được tình hình đơn hàng

    Plugin này được thay đổi từ plugin gốc SMS Notification for WooCommerce  của Repute Infosystems. Thêm 2 cổng gởi email của Việt Nam là ESMS và SpeedSMS.

    Plugin được chia sẻ Free, bạn có thể dùng miễn phí.

Danh mục:
Chat Zalo
Gọi ngay